LOGOS – A riboton veprën më të njohur të Samul P. Huntingtonit “Përplasje e Qytetërimeve dhe Ribërja e Rendit Botëror”

Libri “Përplasja e qytetërimeve dhe ribërja e rendit botëror”në vitet e 90-ta zgjoi kureshtjen e shumë studiuesve. Libri në fjalë vite me radhë u bë temë debati në qarqet intelektuale dhe mediatike anembanë globit. 
Libri është tërheqës për studentët e shkencave politike, diplomacisë, filozofisë politike etj. 
Logos-A lexuesve ua sjell ribotimin e dytë të kësaj vepre.
LOGOS – A, FRYMËZIMI VAZHDON!

© 2017, fryma.org. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndihmoni në mirmbajtjen e webfaqës duke klikuar në reklamat që shafqen në mbrendi të tekstit.