Këshillat e Imam Ebu Hasan Shadiliut

Sidi Ahmed Zaruk përcjell që Shejh Ebul’ Hasan Shadhiliu {Allahu e mëshiroftë} ka thënë:

“I dashuri im njëherë më këshilloi. Ai tha,

‘Mos e lëviz këmbën përpos (për atje) ku shpreson që të fitosh shpërblimin e Allahut.

Mos u ul në asnjë vend, pos nëse je tërësisht i sigurt nga mosbindja ndaj Allahut.

Mos u shoqëro përpos me dikë që do të të ndihmoj në bindje ndaj Allahut. Dhe dije që, këta janë pak (të rrallë).”

{Usul et-Tarikah}

© 2018, fryma.org. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndihmoni në mirmbajtjen e webfaqës duke klikuar në reklamat që shafqen në mbrendi të tekstit.