Kreativiteti është “ÇMENDURI” | VIDEO

Videoja, "Kreativiteti është Çmenduri", është shpërndarë më 14 Janar 2014, dhe ka arritur mbi 300.000 shikueshmëri. "Mund të themi se edhe artisti edhe nevoja neuritike nxjerrin më shumë se mund të përtypen, por artisti i ri përtyp përsëri në një mënyrë të objektivizuar, si një projekt i jashtëm aktiv, i punës. Pra

Leximi te muslimanët, virtyt apo bezdi | Dr.Nexhat Ibrahimi

"Libri është për mendjen atë çfarë dritarja është për shtëpinë”! Shqyrtime hyrëse Rrëfimi i mëposhtëm është përshtypje personale rreth leximit dhe dashurisë për leximin, për lapsin, për letrën, për librin. Ky rrëfim nuk është shkrim teologjik në kuptimin e ngushtë dhe nuk do të përdorë tekste (citate) nga Kur’ani e Hadithi

MESXHID-I DIRARI DHE “KRIMBAT” | ISMAIL BARDHI

Lutja e tyre pranë Shtëpisë (Ka’bes) nuk ishte tjetër, veçse britmë dhe duartrokitje, prandaj vuajeni dënimin për shkak se mohonit. (El-Enfal, 35) Rasti i Mesxhid-i Dirarit sa vjen e përsëritet në forma të ndryshme. Meshxid-i Dirari është dirar (dëm), për arsye se në emër të fesë mundohet të krijojë “fe”, pra

KELAMI DHE ISLAMI | PJESA E DYTË

Sfida me të cilën përballeshin Ebul Hasen el-Esh’ariu dhe Ebu Mansur el-Maturidiu ishte e trefishtë: (1) të përkufizonin parimet e besimit të Islamit dhe të përgënjeshtronin risinë; (2) të tregonin se ky besim ishte i pranueshëm për mendjen, pra jo absurd apo kundërthënës; dhe (3) të ofronin argumenta që bindnin

Njoftim për shtyp | FONDACIONI “MUSTAFA PASHA”

Fondacioni arsimore, kulturorë dhe humanitarë “Mustafa Pasha” është një institucion zyrtar i cili që nga viti 2012 zhvillon aktivitete në fushën e ndihmës humanitare dhe kulturore në Republikën e Maqedonisë. Shoqata në fjalë që në qendër ka pikëpamjen humane ndaj njeriut, të gjitha aktivitetet që i ka realizuar prej viti

Kopshti “Bleta” – Reagimi zyrtarë i prindërve

Kopshti “Bleta”Oazë e formimit të shëndosh. Vërtet është zhgënjim i madh kur lexon se “intelektualët tanë” në bazë të tre apo katër fotografive komentojnë publikisht aktivitetet disa vjeçare të një kopshti! Sikur këtyre “intelektualëve” i dhimbsen fëmijët tonë më shumë se neve prindërve! Është zhgënjyese kur kanalet televizive e bëjnë lajmin