EDUKIMI ESTETIK I KONCEPTEVE & ZBRITJE NGA E PËRTEJMJA | PROF.DR. METIN IZETI

Zbulesa është vepër e kontekstit. Ajo zbret nga e përtejmja në të përbotshmen në formë dhe përmbajtje, përmes së cilave ka vendosur lidhje dinamike dhe të sofistikuara me traditën në trajtën më të përgjithësuar. Në segmentin ideologjik zbulesa, në të gjitha periudhat, ka bërë ripërtëritje të traditës me përmasa dhe

HASAN TAHSINI | Uliks Nipolli

Marshojnë udhëtarët e heshtur drejt dijës, duke lënë pas vetëvetën në hapat, të cilat kumbojnë revolucion. Përmes hijeve të një sistemi uzurpartorial, heronjtë shfaqen, pasi më në fund koha thërret emrin e tyre dhe njerëzia dëshmon ekzistencën e kalemave që kurrë nuk mundën ti asfiksonin, pasi ata qëndronin zgjuar. Njerëzit

NJË PARADIGMË E KOHËS SË RE | SAMET VATA

Që pas revolucionit industrial francez të shekullit 18, një mendësi dhe botëkuptim i ri bëhet present në zonën e ndikuar prej kësaj lëvizjeje.  Europa, veçanërisht ajo perendimore, e cila kish qenë historikisht kokulur përballë klerikalizmit fetar, tani e tutje fatin e vet e mori në duar fryma e re, shtyllë e