Islamic philosophy

Definition The attempt to fuse religion and philosophy is difficult because there are no clear preconditions. On the other hand, classical religious believers have a set of religious principles that they hold to be fact. Indeed, due to these divergent goals and views, some hold[citation needed] that one cannot simultaneously be

MENDIMI FILOZOFIK I IBN HALDUNIT – MUHSIN MAHDI

Muhsin Mahdi Mendimi filozofik i Ibn Haldunit (1336-1406) A. Ibn Halduni nuk ka shkruar vepër të madhe nga fushat e pranuara në traditën filozofike islame, as ndonjë tjetër për të cilën vetë ka konsideruar se i përket fushës së hulumtimeve filozofike - logjikës, matematikës, fizikës dhe metafizikës - politikës, etikës dhe ekonomisë.[1] Prandaj, bashkëkohësit,

RAPORTET E FILOZOFISË DHE TË SHKENCAVE TJERA NË ISLAM – AHMED FUAD EL-EHWANI

Ahmed Fuad El-Ehwani Raportet e filozofisë dhe të shkencave tjera në islam Filozofia islame dhe kelami (Shkëputje nga libri Filozofia islame, përktheu Nexhat Ibrahimi, Prizren, 2003[1]) Çështja e dytë që duhet shpjeguar në esencës e saj, po ashtu, para preokupimit me ekspozimin e prerjes historike të kësaj filozofie është dinstinkcioni ndërmjet filozofisë dhe kelamit;

PROFETI MUHAMMED (A.S), NJË KOMANDANT I DREJTË

Shkruan: Uliks Nipolli Historia na ka shpalosur emra tiranesh e pushtuesish qe shenjuan kete dynja gjurmen e tyre ne saje te trumfit kushtuar Zotit. Artikulimi i nje tributi gjakderdhjesh, gjykuar ne drejtesine e skajitte shpates dhe te pameshirshem kur behej fjale per te shfarrosur cdo qenie njerezore qe guxonte ti pengonte.

MARTIN HEIDEGGER: MBI QENIEN DHE KOHËN

Da-sein dhe Heidegger Shkrimi në vazhdim paraqet një përpjekje modeste për të dhënë një pasqyrë të përgjithshme rreth disa koncepteve filozofike të njërit prej filozofëve më të mëdhenjë të historisë së filozofisë, Martin Heidegger. Burimet kryesisht janë marrë nga libri “Heidegger” të Michel Invood. Ky libër është konceptuar si një hyrje

EDUKIMI ESTETIK I KONCEPTEVE & ZBRITJE NGA E PËRTEJMJA | PROF.DR. METIN IZETI

Zbulesa është vepër e kontekstit. Ajo zbret nga e përtejmja në të përbotshmen në formë dhe përmbajtje, përmes së cilave ka vendosur lidhje dinamike dhe të sofistikuara me traditën në trajtën më të përgjithësuar. Në segmentin ideologjik zbulesa, në të gjitha periudhat, ka bërë ripërtëritje të traditës me përmasa dhe