Ngjarja e Hatim Tai-ut r.a., kush është më bamirës ?!

Nje ditë e pyeten te nderuarin Hatimi Tai i cili njihet nga te gjithe per bamiresin e tij. – A ke njohur ndonjehere nje njeri me bamires se ti? + Po kam njohur. – Kush eshte ai? + Njehere shkova per vizite ne shtepine e nje jetimi. Theri nje dele

EDUKATA E EBU HANIFES (TREGIM)

Jezid bin Haruni ka thënë: “Nuk kam parë njeri më të edukuar se Ebu Hanifen. Një herë e kam parë duke qëndruar në diell pranë derës së një njeriu, e i kam thënë: “O Ebu Hanife hyr nën hije të murit”. E ai më tha: “Ky mur është mur i

ARTI DHE LITURGJIA E ISLAMIT – TITUS BURCHKARDT

Natyra dhe roli i artit të shenjtë Në trajtimin e adhurimit islam në marrëdhënie me artin, ne përdorëm termin “liturgji”, çka krijon nevojën e një përkufizimi të mëtejmë, pasi evokon a priori mënyrën e krishterë të adhurimit, që u zhvillua gradualisht mbi bazën e një tradite apostolike dhe përmes veprës së

EDUKIMI ESTETIK I KONCEPTEVE & ZBRITJE NGA E PËRTEJMJA | PROF.DR. METIN IZETI

Zbulesa është vepër e kontekstit. Ajo zbret nga e përtejmja në të përbotshmen në formë dhe përmbajtje, përmes së cilave ka vendosur lidhje dinamike dhe të sofistikuara me traditën në trajtën më të përgjithësuar. Në segmentin ideologjik zbulesa, në të gjitha periudhat, ka bërë ripërtëritje të traditës me përmasa dhe

Biseda mes Mûllas dhe Dervishit për të Sinqertit

Mûlla: Ku janë të sinqertit?Dervishi: I keni përzën. Mûlla: E ku shkuan? Dervishi: Janë me Hakkun. Mûlla: E pse shkuan? Dervishi: Sepse janë të flaktë për Hakkun. Mûlla: Ne nuk jemi a? Dervishi: A jeni a!? Nëse jeni pse shkuan?! Nëse sjeni, pse jeni?! ... Mûlla: Ne jemi udhëheqës, fuqia tek ne është. Ne jemi alim, dija tek ne