MUHAMMED ASAD – Shekulli i shënuar me një ide

Asadi është i lindur në vitin 1900 si Leopold Weiss në Lawow - kryeqytetin e Ukrainës perëndimore, e cila atëherë ka qenë në përbërjen e Monarkisë Austro-Hungareze. Që në rininë e hershme ka shfaqur, siç fliste vet, "shqetësimin e brendshëm dhe prirjen për udhëtime". Babai i tij ishte avokat çifut,

HAXHI VEHBI SULEJMAN GAVOÇI

Është një nga personalitetet më të shquar shqiptarë, që ka dhënë një ndihmesë të veçantë në kulturën Islame në Shqipëri dhe në përgjithësi në çështjen kombëtare. Autor i rreth 50 veprave të botuara në gjuhën arabe dhe shqipe, i qindra artikujvestudimor dhe propagandistik, pedagog e ligjërues në disa universitete. Ka lindur

Halil Inalçëk, i pari deshifrues i “Sanxhak Arvanid-it”

Shkruan: Ervin Fetahu Halil Inalçik…! ky personalitet me vlera unikale në historiografinë turke dhe atë botërore, ku mund të themi me bindje se është një nga studiuesit e pazëvendësueshëm të periudhës osmane. Me studimet dhe hulumtimet e tij nëpër labirinthin e arkivave osmane, ku fshihen mijëra enigma dhe mistere, ka bërë

Hasan el-Basriu – Biografi e shkurtër

Hasan el-Basriu (Biografi e shkurtër) El-Hasan ibn Ebi Hasan el-Basriu u lind në Medinë më 21H (642), biri i një skllavi, zënë rob në Mejsan, i cili më pastaj u bë një shërbëtor i sekretarit të profetit Muhammed (a.s.), Zejd ibn Thabitit. I sjellur në Basra, ai (atje) takoi shumë shoqërues (as'habë) të

Aliu radija’ll-llahu anhu

Shkruan: Nerkez Smailagiq Aliu [4] (ar. Ali ibn Ebi Talib), ishte kushëri dhe dhëndërr i Muhammedit a. s. dhe halifi i katërt besimdrejt. Kur e pranoi fenë e re, kishte më së shumti 10 apo 11 vjet; Muhammedi a. s. e pranoi në shtëpinë e vet që ta shngarkojë babanë e

Osmani radija’ll-llahu anhu

Shkruan: Nerkez Smailagiq Osmani [3] (ar. Uthman ibn Affan), halifi i tretë (644-656), i përkiste familjes së madhe mekase Benu Umejje, më saktë degës së Ebu’l-Asijj, nip i të cilit ishte. Është mjaft karakteristike se shpejt e ndoqi Muhammedin, që, ndonëse jo në fillim të islamit të tij, megjithatë ka ndodhur

Omeri radija’ll-llahu anhu

Shkruan: Nerkez Smailagiq Omeri [2] (ar. Umer ibn el-Hattab), halifi i dytë (634-644), është një prej personaliteteve më të mëdha nga fillimi i Islamit dhe themelues i perandorisë arabe. Edhe pse legjenda, që është krijuar rreth tij, diçka i ka ndërmarr disa momente në lidhje me të, megjithatë është e mundur

Ebu Bekri radija’ll-llahu anhu

Shkruan: Nerkez Smalagiq Ebu Bekri (ar. Abd ‘ull-llah Ebu Bekr) – halifi i parë, u lind, sipas të gjitha gjasave, pak pas vitit 570, sepse pohohet se ka pasur tre vjet më pak nga Muhammedi a. s.. Babai i tij Ebu Kuhafa (Uthmani) ibn Amir dhe nëna Umm‘ul-Hajr (Selma) bint Sahr