MELIKA SALIHBEG BOSNEWI (1945-2017)

Pak më parë e kuptova se sot në Sarajevë ishte bërë për rahmet një muslimane tepër e “çuditshme”, tepër e mençur dhe e guximshme, Melika Salihbeg (Bosnewi). Para vitit 1983 nuk e kisha takuar me të, për arsye se ajo edhe asokohe ishte mjaft e guximshme dhe guximi i saj

HASAN TAHSINI | Uliks Nipolli

Marshojnë udhëtarët e heshtur drejt dijës, duke lënë pas vetëvetën në hapat, të cilat kumbojnë revolucion. Përmes hijeve të një sistemi uzurpartorial, heronjtë shfaqen, pasi më në fund koha thërret emrin e tyre dhe njerëzia dëshmon ekzistencën e kalemave që kurrë nuk mundën ti asfiksonin, pasi ata qëndronin zgjuar. Njerëzit

4 VITE PA HOXHË VEHBI SULEJMAN GAVOÇIN

Vehbi Sulejman Gavoçi, ishte një prej dijetarëve të mëdhenj të këtij umeti, ishte i veçuar në lëmin e jurisprudencës islame e në veçanti në shkollën juridike të hanefive. 1923-2013 Vehbi Sulejman Gavoçi, ishte një prej dijetarëve të mëdhenj të këtij umeti, ishte i veçuar në lëmin e jurisprudencës islame e në veçanti

RËNDËSIA E REVELATËS HYJNORE NË MBROJTJEN E IDENTITETIT KOMBËTAR DHE RREZIKU NGA QASJA EPISTEMOLOGJIKO-ANTROPOCENTRIKE – RASTI: HAFIZ ALI KORÇA | PROF.DR. QANI NESIMI

Abstrakt Në këtë punim shkencor do të diskutohet bipolarizimi në vlerësimin e njeriut, në veçanti, dhe vlerave shoqërore, në përgjithësi, gjithnjë duke u bazuar në mendimet e Hafiz Ali Korçës. Pra, në një anë është vlerësimi epistemologjiko-antropocentrik, kurse në anën tjetër është një vlerësim nga prizmi teocentrik, gjegjësisht duke patur në

IMAM AHMED RID’HA KHAN

El-Imam Ahmed Rid'ha Khan el-Kandehari el-Barlevij (vd.1921), i quajtur “shejhu absolut i të gjithë mësuesve” nga shejh Isma’il el-Mekkij, “udhëheqësi i mjeshtërve të hadithit” nga shejh Jasin Ahmed el-Khijari el-Medenij, “enciklopedia e të gjitha shkencave” nga shejh Ali ibn Hassan el-Malikij”, “Udhëheqësi i besimtarëve (emir-el-Mu’minin) në hadith i epokës tonë”