EDUKIMI ESTETIK I KONCEPTEVE & ZBRITJE NGA E PËRTEJMJA | PROF.DR. METIN IZETI

Zbulesa është vepër e kontekstit. Ajo zbret nga e përtejmja në të përbotshmen në formë dhe përmbajtje, përmes së cilave ka vendosur lidhje dinamike dhe të sofistikuara me traditën në trajtën më të përgjithësuar. Në segmentin ideologjik zbulesa, në të gjitha periudhat, ka bërë ripërtëritje të traditës me përmasa dhe

FARAONIZMI I KOHËVE TONA | ISMAIL BARDHI

“Me të vërtetë, faraoni ka ngritur kryet lart në tokë, e popullin e saj e ka grupëzuar dhe një grup prej tyre u shtyp, ashtu që djemt e tyre ua mbyt, e gratë e tyre ua lë të jetojnë. Vërtet ai ishte prej më shkatërrimtarëve. E Ne duam t’i lartësojmë

RINIA DHE KOHA E BRENGAVE | ISMAIL BARDHI

Shkruan: Ismail BARDHI. Besimi/e vërteta asnjëherë nuk mund t’i nënshtrohen retorikës ditore ose kënaqësisë së turmës që te ne është bërë një traditë shumë e rrezikshme. Së pari, besimi/e vërteta asnjëherë nuk gjenden në fjalorin e kohës e cila matet, ajo asnjëherë nuk vjetërsohet, ajo është para se të jetë njeriu,