Përgojimi (Shkatërimi ynë) | Portali FRYMA | Mensur Kalamishi

"Mjerë për këdo që shpif dhe përgojon." (Humezeh, 1) "Dhe mos përgojoni njëri-tjetrin" (Huxhurat, 12) Përgojimi është kur një njeri përmend diçka për dikë, i cili, ky i fundit e urren (të përmendet) qoftë kjo në lidhjë me trupin e tij, karakteristikat fetare të tij, punët e tij të dunjasë,