Të Përgjithshme

Kopshti “Bleta” – Reagimi zyrtarë i prindërve

Kopshti “Bleta”Oazë e formimit të shëndosh. Vërtet është zhgënjim i madh kur lexon se “intelektualët tanë” në bazë të tre apo katër fotografive komentojnë publikisht aktivitetet

Recenzion i romanit “Njeriu që shiti hijen” e Adelbert von Chamisos | Mr. Ramazan Fetahu

Adelbert von Chamiso,Njeriu që shiti hijen- Tregimi i Peter Schlemilit (1814)   “Me anë të këtij nënshkrimi unë i dhuroj mbajtësit të kësaj pusulle shpirtin tim, pas

Kopshti BLETA në nivel Evropian

Kopshti BLETA, një ndër kopshtet që njihen në Shkup, dhe që trajtohet një ndër më të mirë për fëmijët, përveçse aktivitetve; vizatim, mësime për pastrim,

MAKALAT | HAXHI BEKTASH VELI | KAPITULLI I TRETË

Ky kapitull i sqaron makamet e sheriatit (pozicionimet e ligjit islam) Makami i parë i sheriatit është besimi. Në Kur’an thuhet kështu: “ O ju që besuat...”

Tesavvuf

MAKALAT | HAXHI BEKTASH VELI | KAPITULLI I PARË

Personaliteti që la gjurmë botës SUNNITE: HAXHI BEKTASH VELIU | Ejmen A.Ismaili

EDUKIMI ESTETIK I KONCEPTEVE & ZBRITJE NGA E PËRTEJMJA | PROF.DR. METIN IZETI

DHIKRI – PËRMENDJA E ALLAHUT DHE VLERA E DHIKRIT | DR.HUSEIN RIZAI

Top